Vizyonumuz – Misyonumuz – Amacımız

VİZYONUMUZ

Yeteneklerin keşfedildiği, mutlu ve özgüvenli çocukların yetiştiği, başarıları ile fark yaratan, öncü bir kurum olmak.

MİSYONUMUZ

Düşünce üretebilen, problem çözebilen, yaşamsal becerileri gelişmiş, özgüvenli, sosyal ve duygusal gelişimi tam, yetenekleri keşfedilmiş, hayal gücü gelişmiş, yarınların öncüsü olmaya aday çocuklar yetiştirmektir.

AMACIMIZ

Düşünme becerisi gelişmiş, bilgiyi yorumlayan, öğrendiğini yaşama geçirebilen, sorgulayan ve yeni fikirler üretebilen çocuklar yetiştirmek.

Eğitim sürecinin ilk basamağı olan okul öncesi;  çeşitli gelişim özelliklerine sahip birçok çocuğun aynı ortamı paylaştığı alanlardır. Aynı ortamdaki çocuklar içerisinde bulunan üstün potansiyelli çocukların erken tespit edilmesi;  çocuklarının yeteneklerinin keşfedilip geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir.

Bu amaçla, çocuklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda zengin eğitim ortamını sağlamak, gelişimleri için uygun yaşam alanları oluşturmak, hayal güçlerini canlı tutmak ve en önemlisi mutlu bireyler olarak yetişmelerini sağlamak öncelikli hedefimiz.