İngilizce Eğitimi

İngilizce derslerimiz, İngilizce öğretmenlerimiz ve Native öğretmenimiz tarafından her gün 2 saat olmak üzere, haftada 5 gün uygulanmaktadır. Yıllık İngilizce eğitim planımızda belirlenen konular, günlük konuşma dilini destekleyen içeriktedir. Bu konular; eğlenceli ve öğrenmeyi destekleyici video, şarkı ve oyunlarla, geniş kapsamlı öğrenme ortamına ulaşmayı sağlar. Günlük konuşma dilini destekleyen Craft, math, topic, drama, story aktiviteleri zenginleştirilmiş programımızı desteklemek amacıyla kullanılmaktadır. Kurumumuzda yıllık eğitim programımız ile tam uyumlu ‘’National English Education for Gifted Children ‘’ kitapları kullanılmaktadır.