HAKKIMIZDA

Biz Kimiz ?

Kurucumuzdan

Sevgili Anne ve Babalar;

Çocuk, insanı geleceğe aktaran en değerli varlıktır; yeteneklerin keşfi ise en heyecanlı yolculuk. Çocuğun yeteneklerini keşfedip onu uçsuz bucaksız ufuklara taşımak, biz okul öncesi kurumların en büyük amaç ve heyecanlarındandır.

Okul öncesi dönem, bireyin gelişiminin ve eğitiminin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde çocuğun kazanmış olduğu beceriler ve bilgiler onu gelecek yaşamında daha başarılı kılacaktır.

Her çocuğun gelişim hızı kendilerine özeldir, aynı yaşta olmak her çocuğun aynı gelişim düzeyinde olduğunu göstermez.  Bir çocuk dil becerilerinde önde olurken diğerinin sosyal becerileri daha kuvvetli olabilir.

Okul öncesi eğitimde ön planda sadece bilişsel beceriler olmamalıdır. Psikomotor becerileri, sosyo-duygusal alan, dil alanı, bilişsel alan ve öz bakım alanı ayrı ayrı öneme sahiptirler. Bizim amacımız tüm gelişim alanlarını desteklenen, kendine güveni olan bireyler yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda; çocuklarımızın hem evlerindeki huzuru ve güveni bulabildikleri hem de paylaşmayı, sorumluluk almayı, öğrendikleri, kısaca hayattan parçalar bulabilecekleri bir okul kurmayı hedefledik.

Gelin hep beraber geleceğimizi hazırlayalım! Kendini ifade edebilen, iyi iletişim kurabilen, hayal gücünü geliştiren bireyler olma yolunda çocuklarımızın elinden tutalım. Onların dünyasını sağlam temeller üzerine kuralım, Çilek Ağacı Anaokulunda sevgiyle buluşalım.

Sevgilerimle,
Filiz ŞAHİN